Krot of Kans Zierikzee – leegstand winkelgebied

Gat in de Markt
Voor ondernemers is er een continue zoektocht naar ‘het gat in de markt’. Ooit ontstaan vanuit het beeld van wegblijvende marktkooplui die ruimte laten op de ‘markt’ wat een ander in kan vullen. De een zijn dood is immers de ander zijn brood!

Inspringen
Nu we waarnemen dat er steeds meer gaten ontstaan in de ‘markt’ breekt er eerder paniek uit dan dat er met veel vertrouwen en energie op wordt ingesprongen.
De crisis laat de falende macht van de huidige markt zien.

Vangrail
We hebben met elkaar de behoefte om alles vast te leggen, te definiëren, te reglementeren. Ooit bedoeld als veiligheid en bescherming, zit het door ons zelf opgelegde kader inmiddels danig in de weg. Het lijkt initiatief zelfs de kop in te willen drukken. Bestemmingsplan en vergunningen zijn als vangrail op de snelweg, heel nuttig op het moment dat je met hoge snelheid en in grote getale op je doel afgaat. In tijden van file is het niet meer handig om te wachten op de afslag, dat kan nog uren duren. En neem je de kleurrijke weilanden naast de snelweg waar, de verlaten karrepaden, de ventwegen, wat allengs verlokkelijker is dan stilstaan op de ‘snelweg’.
Bijna alles is ongemerkt markt geworden. Scholing, kinderopvang, woningbouw, verzekering, openbaar vervoer en gezondheidszorg. Afgeschermd door keuzemenu’s om echt contact te vermijden. Onpersoonlijk, uit zijn krachten gegroeid en met als enig doel, de economische groei. Ons hele leven is er van doortrokken; van Bavaria bier bij het WK tot onze Nederlandse identiteit die geclaimd wordt door het oranje van de ING. Zelfs ons brein is gaan functioneren als een bedrijf.

Natuur
Het beeld van lang vervlogen tijden waarin het gemis van de ene marktverkoper werd opgevangen door een ander is voorbij. De ‘natuurlijke’ marktwerking is een serieus economisch model geworden waarin iedere speler duidelijk gedefinieerd is, en waar van verwantschap met de natuur, dag-nacht, seizoenen, amper nog sprake is. De economie lijkt zich tegennatuurlijk te gedragen en alleen maar uit te zijn op groei. In ons lichaam noemen we processen die ongebreideld blijven groeien een ziekte, en die zien we liever gaan dan komen.

En er begint zich verandering af te tekenen. De burger wordt wakker en begint wars van de markt en in antwoord op de crisis, een tegenbeweging te ontwikkelen. In de zorg, stadsplanning, voedselvoorziening en kinderopvang. Initiatieven waarbij menselijke waarde, overzichtelijkheid en samenwerking voorop staan wordt het leven naar eigen inzicht ingericht: de coöperatie wordt opnieuw uitgevonden. Deze beweging is snel groeiend en zo succesvol dat ze als bedreigend wordt ervaren door de grote marktpartijen. Er worden gaten in de markt geschoten.

Koers
In een holistisch perspectief spreken we niet over ziekte, en benoemen het als onbalans. Om balans terug te krijgen in ons lichaam nemen we een moment van ‘time out’, een moment van goed naar jezelf luister en weer aansterken. Even de drukte in je hoofd tot bedaren brengen en een gevoel van rust terug brengen.
Krot of Kans is zo’n moment voor de maatschappij: een zone waarin we mensen uitnodigen om even los te komen van de dagelijkse snelheid, goed te luisteren en te voelen. En vanuit een ander perspectief weer met energie, frisheid en kracht de draad op te pakken, een nieuwe koers te varen. Varen naar een nieuwe horizon, naar een nieuw Zierikzee. Een Zierikzee waarin de identiteit van de stad en de bewoners voorop staat. De consument wordt weer burger en ontwikkelt initiatieven waarbij persoonlijk contact, samenwerking en overzichtelijkheid voorop staan.

Einstein
Een nieuw perspectief is precies wat het is: een bestaand perspectief anders bekeken. Het is het bezien van de huidige toestand op een andere manier. En dat is ook het uitgangspunt. De toekomst zal voor 95% procent bestaan uit alles waar we nu ook al mee te maken hebben. Er verandert dus niet zoveel, en we gaan er anders mee om. En tezelfdertijd is dat ook de grote worsteling waar we nu voor staan. Hoe herkennen we de patronen van de nieuwe tijd, hoe herken je wat je nog niet kent? Er is geen eenduidige oplossing. Einstein zei: Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt!
En daarmee nodigen we bewoners, inwoners en ondernemers uit om buiten de gebaande paden te denken en vooral te doen. Te komen tot een sfeer van veiligheid en vetrouwen waarin we elkaar toestaan te vallen, en elkaar de hand te reiken om weer op te staan.

Een nieuw Nederland daagt: met elkaar en voor elkaar!

André Kwakernaak
CBK Zeeland