PERSBERICHT
september 2013

Woensdag 11 september 2013 reikt Antoine de Ceuster namens Zeeuwland de sleutels uit aan de eerste bewoners van het project Krot of Kans aan de I.M. van der Bijlstraat in Zonnemaire.

Anticiperen door leren
Het project Krot of Kans maakt onderdeel uit van de pilot Anticiperen door leren van de gemeente SchouwenDuiveland en provincie Zeeland. De pilot is gericht op het behoud en de versterking van actief burgerschap, woonkwaliteit en leefbaarheid op Schouwen-Duiveland.

Bewoners doen onderzoek
Zeeuwland stelt voor de duur van het project een woning in de I.M. van der Bijlstraat in Zonnemaire ter beschikking aan de organisatie van het project. Deze is in handen van het Centrum voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Architectuur (CBK Zeeland). Zij laten mensen met verschillende achtergronden in het huis wonen, zoals sociologen, kunstenaars en architecten. Deze mensen gaan onderzoeken wat de problemen zijnen waar kansen liggen voor een ‘anticipeerregio’ als Schouwen-Duiveland in het algemeen en Zonnemaire in het bijzonder. Dat is een regio waar de krimp zich nog niet voordoet, maar wel wordt verwacht. Door er mensen van allerlei disciplines te laten wonen, wordt het dorp van alle kanten bekeken.
Hoe ervaren de inwoners hun omgeving.
Wat zien zij als bedreiging of juist als kans voor deleefbaarheid in hun dorp?
De antwoorden op deze vragen kan Zeeuwland helpen bij het werken aan de leefbaarheid. Vandaar dat Zeeuwland de woning beschikbaar stelt en op die manier het project mede mogelijk maakt.

Krot of kans in Zierikzee
Naast het project in Zonnemaire zijn er ook plannen om Krot of Kans in Zierikzee uit te voeren. Hiervoor wordt gezocht naar een winkelpand waarin verschillende bewoners van het pand de mogelijkheden onderzoeken voor een duurzaam winkelhart Zierikzee.

Het project Krot of Kans wordt financieel mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

E.  de Ceuster (Zeeuwland) overhandigt Kathrin Ginsberg (CBKZeeland) de sleutel pand van het huis in Zonnemaire, foto Dirk-Jan Gjeltema

Antoine de Ceuster (Zeeuwland) overhandigt Kathrin Ginsberg (CBKZeeland) de sleutel pand van het huis in Zonnemaire, foto Dirk-Jan Gjeltema.

KROTofKANS in Zonnemaire

Het vijfde KROTofKANS huis in Zonnemaire.