GrijzeDruk2010-2025

Aantal 65-plussers per honderd 20-64 jarigen Bronn: CBS-StatLine