Een gebied en haar gebruikers veranderen iedere dag. Wat gisteren goed was, is morgen al verouderd. Geen dag, maar ook geen wijk is hetzelfde: steeds een ander vraagstuk. Voor het project KROT of KANS onderzocht ik de vraag hoe we vanuit een veelheid van invalshoeken en kennisbronnen op stadsniveau kunnen werken aan de Zeeuws Vlaamse doelstelling om tot een toekomstgerichte regio te komen. Hiervoor ben ik ingegaan op vraagstukken over het (her)gebruik van gebouwen, huisvesting, zorg en welzijn, sociale en economische vraagstukken en hun onderlinge invloeden en samenhang binnen Oostburg en de regio.

In de zomer heb ik zes weken als eerste bewoner, in het eerste HUIS, gewerkt aan Oostburg. Tijdens mijn verblijf werkte ik samen met bewoners, gebruikers, passanten en professionals van verschillende disciplines aan deze unieke open opgave waar creatieve en duurzame oplossingen worden ontwikkeld om HET HUIS voor te bereiden op de toekomst. Ik ging in juli van start door wandelingen te maken met bewoners en belanghebbenden om een beeld te vormen van Oostburg. Aan de hand van die wandelingen en gesprekken heb ik samen met belangstellenden en professionals vier scenario’s ontwikkeld. Deze liepen uiteen liepen van Oostburg als Kwaliteitsstad tot een Vrijplaats, Netwerkstad en Autarkische stad. In elk van de scenario’s werd aan verschillende onderwerpen aandacht besteed, zoals: krimp, waardeontwikkeling van het gebied, sociale cohesie, duurzaamheid. De scenario’s beschrijven en verbeelden de mogelijke situaties van Oostburg en HET HUIS. De scenario’s heb ik als inspiratie gebruikt voor de ontwerpen van HET HUIS en een visie voor Oostburg en HET HUIS.

De voorlopige uitgave is digitaal te bekijken door 1 klik op de onderstaande foto!