stad 2050Gisteren gearriveerd en de laatste puntjes op de Inrichting gezet.

Naar aanleiding van de uitnodiging om deel te nemen aan Knoop of Knop ben ik me in gaan lezen en aan het googlen geslagen. In diverse studies wordt de verwachting uitgesproken dat in de komende 25 jaar de bevolking in toenemende mate naar de randstad zal trekken. Het vooruitzicht voor de bewoonbaarheid van de randen van het land is daarmee niet gunstig. De druk op de randstad neemt toe en de verwachting is dat leefbaarheid van de randen van het land, verder zal teruglopen.

Wat kunnen we doen om deze ontwikkeling tot stand te brengen?

De leegstand in Zierikzee komt overeen met leegstand in andere delen van het land. Een veranderende maatschappij vraagt om een flexibele opstelling van zijn bewoners, zodat nieuwe behoeftes en gebruiken keer op keer een eigen plek toegewezen kunnen krijgen. In dit voortdurende bijsturen zit de kans besloten, onze omgeving zo vorm te geven dat deze kan voldoen aan huidige ontwikkelingen.

Mogen we voor deze regio een beleid ontwikkelen wat leidt tot een meer aantrekkelijk vestigingsklimaat en wat zijn dan de voorwaarde die daarvoor in het leven worden geroepen?

Wat zal er gebeuren als we de aanwezige kennis -en kunde zouden combineren met het toekomstige energievraagstuk en bevolkingsgroei? Door de bovenstaande probleem- gebieden duurzaam door te ontwikkelen ontstaan mogelijkheden tot de vorming van een nieuw economisch draagvlak in de betreffende regio’s.

Komende twee weken presenteer ik een concept met mogelijkheden om de leegloop uit de randgebieden van Nederland een halt toe te roepen.

Als concept presenteer ik ‘van Randstad naar Randland’, waarin Randland met een aantrekkelijk vestigingsklimaat een nieuwe kijk op wonen in de regio aanreikt.

Op Randland.nu wordt gedurende het project aan een stopmotion film gewerkt die de voorgestelde transitie van Randstad naar Randland in beeld brengt.