Typisch Zonnemaire:

Entree Zonnemaire op de plaats waar de Bommenededijk samenkomt met de Veerdijk.

Entree naar de kern van Zonnemaire op de plaats waar de Bommenededijk samenkomt met de Veerdijk. Huizen onderscheiden zich van elkaar, niet alleen door uiterlijke verschijning van de gevels maar ook door volumeverschillen en verspringingen.

blooisedijk-1

Zicht op Zonnemaire vanaf de Blooisedijk. De populierenrijen op de dijk zijn uit alle windrichtingen te zien. Opvallend is bovendien dat jonge boompjes recent op en in het dijklichaam zijn aangeplant. Ook aan de dijkteen zijn bomenrijen te vinden. Uiteraard voorkomen de wortels erosie van de dijken. Het is daarom bijzonder omdat elders in Nederland bomen angstvallig geweerd worden van dijken. En bebouwing, bijvoorbeeld op de dijken langs de rivieren, wordt als uit den boze beschouwd. Hier in Zonnemaire is de dijkbeplanting in ere hersteld. Een uniek stukje Nederland!.

kerkspits-1

Naast de typerende populierenrijen is de kerkspits een boegbeeld van Zonnemaire.

tuinweg-1

Links de Veerdijk en rechts de Tuinweg. Zonnemaire kent veel hoogteverschillen in de straten en de bebouwing: op de dijk, onder aan de dijk en op de taluds.

korenbloem-1

Molen de Korenbloem met op de achtergrond de populierenrij op de Blooisedijk.
Molens zijn op veel plaatsen te zien in Schouwen Duiveland. Ze verschillen, evenals de kerken, per plaats en zijn daarom eveneens gebouwen waaraan je een plaats kunt herkennen.