gescheiden afval stromen Bestaat afval??? Michael Braungart ( Cradle to Cradle ) gaat er van uit dat: alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product , nuttig kunnen worden ingezet in een ander of opnieuw in het zelfde product. Om deze theorie te staven zal ik de komende tijd een aantal afval stromen...