JULI OP BEZOEK BIJ HANNAH FREDERIKS OP NOORDWAL 5

 

 

beste Hannah,

 

hartelijk dank voor je enthousiaste ontvangst. Je hebt al veel gedaan en veel indrukken verzameld. Je impressie van de mensen en de wijze waarop ze wonen is scherp en levendig. Ik vind je benadering prima, snel en adequaat. Door te zoeken naar wat mensen bindt kom je dichter bij de veranderrichting dan door rigoureus andere strategiën in de gemeenschap los te laten.

Wat mij bezig houdt is het gebrek aan levendigheid in het straatbeeld. Dit is niet uniek voor de wijk waar wij doorheen gelopen zijn. Het is eerder standaard. Als je dan langs de achterpaadjes loopt vind je intensief gedecoreerde tuinen met liefde en aandacht onderhouden. Mensen voelen geen gemeenschappelijkheid in hun woonomgeving of verantwoordelijkheid voor hun woonomgeving. Of misschien voelen ze onmacht om er wat mee te doen. Tenslotte is de overheid sterk sturend op de inrichting van de gezamenlijke buitenruimte. De vele groene hoekjes en pleintjes zijn een beetje overgeschoten grasveldjes, waar vooral staat aangegeven wat er niet mag. Er is veel ruimte vrij gemaakt voor de auto. Dit weer juist in de straten. De straathoeken en hoekoplossingen zijn stedenbouwkundig zo slordig. Zouden bewoners te interesseren zijn om hun woonomgeving te veranderen. In te richten.Ouderen zijn misschien veel minder geïnteresseerd in de speeltuintjes en kijken misschien liever uit op een beetje groen in de straat. Parkeren kun je ook anders oplossen. Klusteren, achter de woning in plaats van ervoor of op dat overgeschoten veldje. De monocultuur van het wonen kan misschien doorbroken worden door in die garages, werkplaatsjes of kantoorruimte toe te laten.

 

ik heb nog wat foto’s gemaakt, die stuur ik mee.

Ik wens je veel succes,

 

Jovita Dorigo

voorzitter BNA Kring Zeeland