Eerder is op deze blog een enquête verschenen over het imago van wonen in Zeeuws-Vlaanderen. De enquête maakte deel uit van mijn afstudeeronderzoek voor de opleiding Marketing Management aan de Universiteit van Tilburg. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een afstudeeropdracht bij CBK Zeeland, het centrum voor beeldende kunsten, vormgeving en architectuur, en sluit goed aan bij het project ‘KROT of KANS’.

Met dit project wil men de leegstaande woningen in Zeeuws-Vlaanderen weer aantrekkelijk maken voor bewoning, en onderzoek naar het imago van wonen in Zeeuws-Vlaanderen kan hieraan bijdragen. In dit onderzoek is gekeken naar het beeld dat Nederlanders (waaronder Zeeuws-Vlamingen) en Vlamingen hebben over wonen in Zeeuws-Vlaanderen. Dit is onderzocht met behulp van literatuuronderzoek, interviews en een enquête, en nu het onderzoek is afgerond is het tijd om de resultaten te presenteren.

Op basis van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat het imago van wonen in Zeeuws-Vlaanderen redelijk positief is. Ongeveer driekwart van de mensen heeft een positief of zeer positief beeld over wonen in deze regio. Het imago van wonen in Zeeuws-Vlaanderen wordt positiever beoordeeld door mensen die in deze regio wonen dan mensen (uit Nederland en Vlaanderen) die niet in deze regio wonen. Wonen in Zeeuws-Vlaanderen heeft een rustig en ontspannen imago, maar er zijn wel de nodige voorzieningen voorhanden. De inwoners van Zeeuws-Vlaanderen zijn prettig in de omgang en het landschap is aantrekkelijk en divers. De bereikbaarheid van Zeeuws-Vlaanderen is een minpunt, net zoals de werkgelegenheid. Het is moeilijk om aan werk te komen, terwijl voldoende werkgelegenheid een belangrijke voorwaarde is om in Zeeuws-Vlaanderen te gaan (of blijven) wonen. Belangrijk is om de positieve punten van het imago te benadrukken (en te behouden en versterken) en de negatieve punten ten positieve te wijzigen. Daarnaast is het (bij het benaderen van mensen) belangrijk om niet alleen rekening te houden met de huidige woonplaats van een persoon, maar ook met de leeftijd, gezinssituatie en hoogst genoten opleiding.

Tot slot wil ik iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan mijn afstudeeronderzoek, door het tonen van interesse, het meewerken aan de interviews of het invullen van de enquête. Al deze dingen hebben bijgedragen aan het eindresultaat van mijn afstudeeronderzoek.

Tamara Maas