Met de ervaringen vanuit Zeeuws Vlaanderen gaat KROTofKANS een volgende fase in op Schouwen-Duiveland. Het eiland Schouwen-Duiveland heeft diverse kleine en middelgrote kernen en de steden Zierikzee en Brouwershaven, tezamen goed voor een inwonersaantal van rond de 30.000. Ook hier zijn de tekenen van een veranderende bevolkingssamenstelling te merken in combinatie met sterk uiteenlopende bedrijvigheid. De kleinere oudere particuliere woningen met voorzieningen passen niet meer bij de wensen van deze tijd en er moet iets gebeuren om de leefbaarheid op peil te houden of te verbeteren voor diverse bewoners.

Komende maanden betrekt KROTofKANS een bestaande woning in Zonnemaire. Het huis aan de I.M. van Bijlstraat is klein maar ligt centraal in het dorp. Voor een starter een goede kans. Maar wordt dat ook zo ervaren en hoe is het leven in een dorp waar de voorzieningen weg zijn? Is het gemis aan voorzieningen een reden om daar niet meer te gaan wonen of zijn er andere activiteiten die doorslaggevender zijn? Welke invloed heeft dit op het dorp en de woningen.

Om naar oplossingen te zoeken en goede voorbeelden te geven vragen wij architecten, kunstenaars, vormgevers, schrijvers en deskundigen van uiteenlopende disciplines een tijd lang samen met andere partners en geïnteresseerden voor korte of langere tijd te logeren in het huis.

Als tijdelijke bewoner in ons huis kun je een schets maken van het huis en de omgeving. Je logeert een week of langer in ons huis en kijkt rond. Wat zijn de sterke punten? Zijn er nog verbeterpunten  of liggen er kansen in de omgeving die nog niet worden benut. Wij willen met ons huis creatieve voorbeelden aanreiken om de omgeving te helpen met het naar hun hand zetten van de gegeven omstandigheden op een onconventionele manier.

Kortom: KROT of KANS zoekt gasten. Meld je aan via info@cbkzeeland.nl en motiveer waarom je graag eens wil proeven van wonen in Schouwen-Duiveland!