Onder de titel ‘Symbolen van soberheid – Openbare kunst in tijden van krimp’ vindt op 13 oktober 2011 de zesde editie van het Landelijk Overleg Kunst in Opdracht (LOKO) plaats in het Royal Theater in Heerlen.

In het middagprogramma presenteert het CBK Zeeland (afdeling Architectuur) hier de resultaten tot nu toe van KROT OF KANS.

Uit het programma:
‘Sessie A: Concrete krimp
Centraal staat de rol van kunst in een situatie waar ‘geen winst te halen valt’. De traditionele marktpartijen, zoals projectontwikkelaars trekken zich terug uit achterstandswijken waar het groeiscenario ontbreekt. Architecten en stedenbouwkundigen kunnen hier niet langer meer ‘in stenen’ denken. Onder het motto: ‘geen kwantiteit maar, kwaliteit’ worden in de regio’s die aan krimp onderhevig zijn getracht het leefklimaat op peil te houden. Wereldwijd lopen diverse kunstprojecten waarbij onderzoek gedaan wordt naar het behoud van welzijn en waardigheid van krimpregio’s. Binnen Nederland hebben de gemeente Heerlen en CBK Zeeland opvallende projecten gelanceerd als Pocket Parcs en Krot of Kans. Naar aanleiding van deze projecten zullen de rol van de kunstenaars en de betekenis van kunst hierin nader worden toegelicht en besproken.’

Registeren kan tot 7 oktober.

Meer informatie en het complete programma is te vinden op de site van SKOR >>