Afgelopen woensdag was het dan zover, we hebben het lege huis aan de Alexanderstraat 2 te Sas van Gent gevuld met onszelf en onze bagage, plannen en verwachtingen.

Omdat de opgave van het project Krot of Kans volgens ons een relevante is maar nog wel abstract en het in combinatie met de grootte van de kanaalzone en het verschijnsel krimp veel te veel is om in een week te behappen hebben we besloten onze opgave scherp af te bakenen.

1. Na de ontwikkelingen en berichten van eerdere bezoeken te hebben bekeken bekroop ons al snel het gevoel dat het goed zou zijn om niet nog een “algemeen” onderzoek naar krimp en de kanaalzone te doen. Er lijkt genoeg aanbod van plannen die in vogelvlucht uitvliegen over het gebied en in grote lijnen verstandige voorstellen voor het gebied.

2. Plannen en kaarten op het niveau van de kanaalzone moeten echter gaan landen en voor de mensen een gezicht gaan krijgen. Daar ligt onze interesse. Het punt waar planologie omgezet wordt in architectuur. Daar krijgen de globale contouren en lijnen een vorm en worden ruimtes (“spaces”) een plek met eigen identiteit en sfeer (“places”).

3. De geografische afbakening van ons studiegebied is de volgende stap: de zone rondom de kanaalzone vanaf Sluiskil tot en met Sas van Gent en Westdorpe zal als studiegebied fungeren.

4. De thematische  richting hierin is als volgt:

Er bestaat een groot contrast tussen de industriegebieden rond het Kanaal van Gent naar Terneuzen en het omringende landschap in de vorm van open polders en de compacte woonkernen. In bestaande plannen wordt nu vooral gepleit voor het wegplanten en opheffen van dit contrast door het landschap als een decor te beschouwen. Is dit de juiste manier? Hoe kan de grootschalige dynamiek van de kanaalzone op een goede manier worden verknoopt met het omringende landschap zodat er interactie ontstaat tussen de verschillende werelden en deze beide van elkaar kunnen profiteren?”

Deze opgave vertrekt vanuit de landschapsarchiteconische discipline. Om meer zicht te krijgen op het gebied hebben we, naast eigen excursies en desk-research, mensen uit de streek uitgenodigd die werkzaam zijn bij organisaties en bedrijven in de streek om zo snel toegang te krijgen tot de relevante plannen en processen.  Over die bezoeken en excursies morgen meer….

beeld van de excursie: de moving skyline Sas van Gent - part one -

 

beeld van de excursie: de moving skyline Sas van Gent - part two -

 

beeld van de excursie: de moving skyline Sas van Gent - part three -