Sinds enkele dagen in het huis beginnen we ons aardig thuis te voelen. We hebben flink rond gereden en foto’s en tekeningen gemaakt. We richten ons deze week op de landschappelijke kwaliteiten van de kanaalzone. Hiervoor hebben we ook afgesproken met mensen die ons meer kunnen vertellen over de kanaalzone.  Zowel vanuit een economische hoek als vanuit bijvoorbeeld de natuurontwikkeling in het gebied. Op de foto is een gesprek te zien met Peter Maas van Staatsbosbeheer.

We zijn gefascineerd door de enorme krachten die in het gebied voelbaar zijn op het gebied van bedrijvigheid en industrie. Interessant is dat er ook een sterke groei van natuurgebieden zichtbaar is. Dit is in een vorm van compensatie die plaatsvindt voor de industrie.

We gaan kijken hoe deze twee krachten precies samenhangen en hoe de landschappen van de kanaalzone zijn te typeren en wat wij hier als landschapsarchitecten aan bij kunnen dragen………