Tijdens het maken van het stop motion filmpje lopen er regelmatig passanten binnen. Geen drommen mensen

maar wel mensen met aandacht en tijd voor een gesprek. Nadat ik de presentatie kort heb toegelicht, ontstaat er met de bezoekers al snel een gedachtenwisseling over de huidige obstakels die een transformatie van Nederland tegenhouden. Er bestaat een ontevredenheid over de weerstand die ze ondervinden bij het realiseren van plannen die ze bedenken. De huidige stroefheid ervaren zij dan het sterkst in gemeentebeleid, waar bestaande bestemmingsplannen hen de doorgroei en de mogelijkheden afneemt. Direct daarna wordt de financiële sector als hindernis aangewezen. De vraag hoe dan verder, wordt met een ontgoochelde houding beantwoord. Iedereen die ik spreek verlangt dus naar het doorbreken van deze impasse?

Wat me meer dan duidelijk wordt is dat bewoners rondlopen met ideeën en open staan voor vernieuwing van hun omgeving. Historie en traditie hebben hun waarde, dat lijdt geen twijfel, maar wat als deze de verdere ontwikkeling van een maatschappij stagneert. Daarmee vormt de historie een belemmering voor de vooruitgang van zijn eigen omgeving.

Out of the box denken kan ruimte geven aan in de maatschappij levende ideeën.

Wie doet er mee? en wat doet de rest? Hoe verder?  Kunnen we dan ook op een andere manier wonen?

constrbegr2

Groeiwand als onderdeel van een woning die ruimte biedt voor het verbouwen van voedsel voor eigen gebruik en zodoende leidt slim wonen tot een kostenbesparing voor zijn bewoners.