Mijn naam is Prosper de Roos en ik maak films en radioverhalen. Komende weken zit ik samen met Robin Groot in Terhole en onderzoeken wij een mogelijke geluidswandeling. Wij gaan op zoek naar hoe krimp klinkt! Hoe klinkt een leger wordend landschap?


Om de krimp voelbaar te maken willen wij breed op zoek naar geluiden en verhalen waarin een krimp hoorbaar is. Zoals bijvoorbeeld het verhaal van een moeder wiens kinderen het huis uit zijn. Het relaas van een opa over hoe zijn ogen slechter worden waardoor hij steeds minder ziet. Het leegpompen van een sloot of een mooie herinnering aan een wilde jeugd. Heel breed verschillende verhalen en geluiden over zaken die afnemen? Want verdwijnen doe ze nooit helemaal, toch?

En hoe klinkt het tegenovergestelde van de krimp, het uitdijen? Want waar iets krimpt neemt ook altijd iets toe! Wat neemt er toe in Zeeuw-Vlaanderen? Is dat de stilte, de rust of de leegte? Tijd voor jezelf? Verveling? Of zijn het juist de stromen auto’s die de Westerschelde tunnel opzoeken die toenemen? Of de zwermen vogels die op het Verdronken land van Saeftinghe neerstrijken? Wat dijt er uit?

In ons voorstel voor een geluidswandeling wordt de krimp tegenover het uitdijen gezet. Door het contrast op te zoeken worden de beide polen voelbaarder en hierdoor de krimp hoorbaarder. In ons vooronderzoek laten wij ons leiden door nieuwsgierigheid, verhalen en suggesties van bewoners.

Suggesties zijn welkom! Email: prosper@prosperderoos.com /  Web: www.prosperderoos.com