De bouw is gericht op efficiency in productie en kostprijs; de bouwbedrijven en het hele bouwproces zijn daarop ingericht. Des te opmerkelijker is het dat er niet meer wordt ingezet op het recyclen van overtollige bouwmaterialen, zeker in deze zware tijden. Grotere aannemers doen wel steeds meer aan afvalscheiding, voor kleinere aannemers wegen de kosten van het scheiden en transporteren van afval vaak niet op tegen de baten. Heel jammer dat het qua kosten niet uit kan, want veel materiaal komt op die manier nog in de verbrandingsoven terecht.

In het project Krot of Kans zijn we op zoek naar goede ideeën om hierin een slag te maken. Ook zoeken we partijen die hier een rol in kunnen en willen vervullen. Mail ons, plaats een reactie. Met het beste idee willen we gezamenlijk gaan werken aan de realisatie ervan!

Carola Helmendach

Projectbureau Zeeland