Langs De Vogel rijden we naar Hengstdijk. De Vogel is hier geen rondvliegend organisme, maar een watergeul. De Vogel is het restant van een dijkdoorbraak. Een soort litteken in het door de mens vervaardigde landschap. Bovendien een teken van landschappelijke krimp en het uitdijen van water.

Het uitdijen der natuur wordt toegejuicht en bestreden. Zo wordt in het Verdronken Land van Saeftinghe – voorheen een bewoonde polder, nu de grootste brakwaterzone van Europa – de uitgebreide vogelpopulatie gekoesterd. Ongeveer 15 kilometer verder, nabij Hengstijk, worden vogels op een heel andere manier welkom geheten. Een speciaal apparaat bootst iedere vier minuten het geluid van een geweerschot na om hongerige vogelsoorten te verjagen. Hier hoor je het geluid van de agrarische strijd tegen de uitdijende natuur.

We rijden Hengstdijk binnen. Een grote camping verhoogt de bevolkingsdichtheid in het hoogseizoen. Zulks kan niet voorkomen dat de krimp doorgaat; de St. Jozefschool staat te koop. De brede school om de hoek heeft waarschijnlijk het stokje overgenomen. Het is een kleine school. Het langzaam verdwijnende geluid van speelkwartieren markeert de krimp.

Iets verderop ligt het kleine Roverberg. Twee jongens (we schatten hen hooguit 12) scheuren ons op bijna antieke brommertjes tegemoet. Er rijdt verder geen hond op de weg, misschien vonden vader en moeder het daarom wel verantwoord? Zou het de krimp zijn die van de regio een racebaan heeft gemaakt? De auditieve gevolgen worden dankbaar geregistreerd.


Dan Graauw. Graauw heeft een supermarkt. Dat is wel eens anders geweest. Een dorp zonder supermarkt is voor bewoners een reden te verhuizen. Langzaam kromp het dorp. De pas geopende supermarkt heeft nieuw optimisme teweeggebracht. Mensen willen weer in Graauw wonen. Een stukje stilte is ingeruild voor het geluid van bevoorrading, de kassa en de vraag of je de bon erbij wilt.

In Graauw willen we vervolgens koffie drinken. De uitbater van het plaatselijke café doet zijn tent echter alleen open bij mooi weer. Blijkbaar is dat weer vandaag niet mooi genoeg. En o, op vrijdag zaterdag en zondag is hij wel altijd geopend, voegt hij nog snel toe. Hebben we niks aan op woensdag. Dan maar terug naar huis, in Terhole.

Robin Ferdinand Groot, Prosper de Roos