Sfeerloos, karakterloos, zielloos Oostburg? Misschien op het eerste gezicht, misschien ook wel een beetje waar. Maar…..elke plek, elke  plaats heeft zijn eigen identiteit, zijn EIGEN-AARDIGHEDEN en dus wel degelijk een bepaald karakter en sfeer. Ook Oostburg. Identiteit is ook geen vaststaand iets, dat onveranderlijk is; het is eerder liquide, een vloeibaar fenomeen, dat voortdurend verandert, soms snel, soms wat langzamer. Elke plaats heeft zijn geschiedenis, zijn eigen cultuur en niet op de laatste plaats, mensen die er wonen. Zij maken de geschiedenis en hun toekomst. Zonder mensen geen verhalen, tradities, rituelen, symbolen, kortom geen cultuur.

In de ingevulde vragenlijsten brengen vele inwoners de eenhoorn van Oostburg naar voren als een belangrijk symbool van de stad. Op de vraag naar het waarom geeft echter slechts een enkeling een antwoord. Eigenlijk heeft men geen idee waar het symbool van de eenhoorn vandaan komt. Waarom is Oostburg de stad van de eenhoorn? De eenhoorn kent iedereen wel als een mythologisch dier dat opdoemt in legenden en sprookjes. En eigenlijk weten we niet goed of ze nu echt bestaan of niet. Alleen de naam alleen al: eenhoorn, prachtig toch?

de eenhoorn symbool van Oostburg

De oud-gemeentesecretaris van Oostburg, dhr. M.A. Aalbregtse heeft in 1963 een alleraardigst boekje geschreven over de eenhoorn in Oostburg. Want als je goed kijkt in Oostburg, soms moet je zelfs zoeken, dan is de eenhoorn op tal van plekken te vinden: restaurant de eenhoorn met zijn metalen uithangbord van de eenhoorn, het bronzen beeld de eenhoorn dat ook nog eens te zien is in het Eenhoornplantsoen. Wat een schitterende naam: het Eenhoornplantsoen. Ik fantaseer dan direct dat ik best graag zou willen wonen in het Eenhoornplantsoen. Stel je voor dat je dat op een envelop mag schrijven (ja sorry ik ben soms ietwat ouderwets, ‘enveloppen’?). Maar ik moet wel eerlijk zijn: niet dat eenhoornplantsoen in Oostburg; het plantsoen zou hier eigenlijk geen plantsoen mogen heten. Het is een kil, stenen plein. Jammer.

Nog meer eenhoorn: Er is het sportcomplex de Eenhoorn. De eenhoorn is zichtbaar op borden als je de stad binnen rijdt, er zijn metershoge palen met de eenhoorn op de top. De eenhoorn is afgebeeld op gele driehoekvlaggen in de stad en er is zelfs de Eenhoornkrant. En toch is op een of andere manier die eenhoorn niet echt dominant aanwezig.

de eenhoorn op driehoekvlaggen

Je kunt ook nergens te weten komen waar het verhaal van de eenhoorn in Oostburg nu eigenlijk vandaan komt. Er is geen informatie(bord) te vinden, behalve in een boekje uit de bibliotheek uit 1963. En dan blijkt dat de eenhoorn in Oostburg zijn oorsprong heeft in een herberg ‘de Eenhoorn’. Vanaf 1713 was het de naam van een herberg in Oostburg, verbeeld op een groot bord op de voorgevel. En men noemde in die tijd de herberg waarschijnlijk de Eenhoorn (zoals dat wel op meer plaatsen gebeurde) omdat er geneeskracht werd toegedicht aan de eenhoorn. Dat geschiedde soms ook met apotheken. De naam dient dan als een verborgen verleider.

Dit zou dus kunnen inhouden dat Oostburg in 2013 de Eenhoornfeesten zou kunnen organiseren. Maar dan wel met een grotere en nadrukkelijkere aanwezigheid van de eenhoorn tot nu toe. En zowel de bevolking als de bezoekers zouden verleid kunnen worden met evenementen en verhalen over de eenhoorn. Via verborgen (en openbare) verleiding.