574

Mijn periode in Zierikzee zit erop. De afgelopen 10 dagen heb ik veeel mensen gesproken in de stad, op afspraak, spontaan, in de publieke ruimte, op het industrieterrein, in het café. Niet iedereen was bereikbaar, niet alle deuren gingen open. De vragen die ik had, op zoek naar de notabelen van nu, zijn beantwoord. Zo luidt het (ant)woord op de vraag ‘welke woord pas bij de toekomst van Zierikzee?’: Verandering. Op zich geen verrassing. Het Griekse teken voor verandering of verschil is trouwens Delta. ‘Welk woord past bij de toekomst van Mol 9?’: Experiment. ‘Welk woord past bij deze tijd?’ Verwarring. Dan waren er nog wat opmerkingen, hersenspinsels, wijze spreuken. Al die tussenzinnen heb ik als volgt meegenomen, ook weer in woorden: Van één dimensionaal naar drieD en 4G. Van plastic naar hout. Van norm naar waarde. Van materie naar behoefte.  Van donker naar licht. Van X jaar hetzelfde naar fris vooruit. Er tekent zich een lijn af. Alle mensen die ik heb gesproken zijn betrokken bij de toekomst van Zierikzee. Al die kleuren, ideeën, kritische noten, vragen, zijn bij elkaar een schitterende mozaïek. Zet dus de volgende mensen op persoonlijke titel bij elkaar: wijze archivaris, frisse planoloog, energieke makelaar, bruine cafébaas, notaris van nu, moderne architect van geest, meisje met het rode haar, duurzaamheidsdenker, museummeester, Pieter Zeeman’s leerlingen, vrouwelijke ondernemer, buitengewone binnenstedeling, edele ambachtsman en een vrijdenker. Voorwaarden aan deze vorm van aanpakken zijn er wel. Er moet allereerst een diepe behoefte zijn voor verandering. Je voelt het in je lijf dat het zo niet meer verder kan. Is dat er niet? Dan hoef je niet verder! Daarnaast zullen instanties zoals een gemeente vooraf kaders, voorwaarden moeten scheppen. Voordenken dus. Dan kunnen mensen aan de slag voor het maken van een plan met de vraag ‘wat is er volgens hen nodig om de situatie in de toekomst te verbeteren?’. Dat plan wordt daarna dan ook uitgevoerd. Het is namelijk hun plan! Deze aanpak is gebaseerd op een eeuwenoude traditie van de oorspronkelijke stammengemeenschap uit Nieuw-Zeeland, de Maori’s. In de wet daar is opgenomen dat iedere burger recht heeft op een ‘Family Group Conference’. In Nederland heet dit Eigen Kracht-conferentie, waarbij je als burger weer de regie krijgt over je eigen buurt, familie en leven. Het werkt als de zuivere manier van werken hierin ook wordt gevolgd. Geen concessies aan het proces! Ik rond af. Sommigen hebben een band met Schouwen-Duiveland. Ik ga Zierikzee volgen. Tschüss!

Terug naar de kern

wijze woorden van mijn pa

de cirkel is rond