Woensdag stond in het teken van het bezoek van Joop Bensdorp. Joop is zelfstandig architect met een voorliefde voor duurzaam bouwen, met name Cradle 2 cradle kan rekenen op zijn warme belangstelling. Tijdens een rondgang door de wijk geeft hij blijk van ruim inzicht in de problematiek waar wij als deelnemers van Krot of Kans voor gesteld worden. Joop heeft inmiddels toegezegd in overweging te nemen op welk vlak hij een rol van betekenis kan en wil spelen in het project.

Donderdag een interessant gesprek gehad met een plaatselijke makelaar Eric Spuesens. De marktbenadering van een makelaar geeft erg veel informatie over de mogelijkheden en vraag uit de markt. Tijdens het gesprek passeren diverse scenario’s de revue, allen met hun problemen en kansen.

De grote verscheidenheid in het woningbestand van Axel kunnen zeker een positieve invloed hebben op de mogelijkheden om het woningbestand te verduurzamen. Ieder woning type heeft tenslotte zijn eigen mogelijk- en of onmogelijkheden.

Ten slotte nog enkele voorbeeldfoto’s van kansen, gemiste kansen en benutte kansen.

Jan Kaan

Mogelijkheden zien en benutten

Kans gemist

Dit soort situatie drukt een stempel op de straat