Het verhaal van de vrouw in mijn eerste verhaaltje “krot?” blijkt illustratief voor de vereiste aanpak om tot een gezonde situatie te komen. Vanmorgen werd ik vereerd door een bezoekje van Pol van de Vijver van Woongoed, we kennen elkaar goed van de Hoven Van Axel. (Waar ik destijds ook als ontwerper bij was betrokken.) Hij had bij hem thuis vochtproblemen opgelost na jaren tobben, door een lekkende riolering te vinden en te vervangen. Vanmiddag kwam een wijkopzichter van Woongoed die de wijk hier goed kent, en volgens hem hebben veel bewoners te kampen met vocht- en schimmelproblemen. Er trekt vocht op in de muren uit de kruipruimte en van buiten.

Schimmel gedijt bij twee voorwaarden, die alle twee aanwezig moeten zijn:

  • een voedingsbodem waar de sporen zich in kunnen nestelen
  • vocht

De temperatuur selecteert welke soorten schimmels wel of niet gedijen. Schimmelsporen zijn altijd in de lucht aanwezig.

Schimmel in woningen kan dus alleen groeien als de ondergrond poreus is en voedingsstoffen bevat, en een hogeĀ  luchtvochtigheid of vochtgehalte van de ondergrond gecombineerd is met een lage temperatuur. Door die lage temperatuur kan waterdamp condenseren tot vocht!

Optrekkend vocht uit de bodem is moeilijk op te lossen, dat vereist grondige aanpak van de fundering, de onderste lagen van de muren, van de vloer en van de afvoer van hemelwater rond de woning. Hoe minder water er onder of tegen de muren staat, hoe minder water er kan optrekken, dainage en een goed waterdoorlatende bodem, gecombineerd met een lage grondwaterstand zijn hier belangrijk.

Dan de niet opzuigende of waterafstotende eigenschappen van de muren. Vaak zijn oudere muren poreus, de bakstenen en de voegen zuigen water op. Dit kan alleen worden aangepakt door de ze goed te drogen, alle water moet eruit zijn, en dan te impregneren met een andere vloeistof die na een chemische reactie zorgt dat de constructie geen water meer kan opzuigen.

Behalve van buiten, kan water ook op de schimmelgevoelige plekken komen door lekkage van riolering, waterleiding of Cv buizen. Die zullen dan ter plaatse vervangen moeten worden.

Derde mogelijke oorzaak is condensatie van waterdamp uit de binnenlucht op koude oppervlakken in huis, iedereen kent nog wel het condens op de ramen bij enkel glas, als het koud is en er veel mensen binnen zijn, er gekookt wordt of gedouched. Om dat te voorkomen is er een goede maatregel: ventileren! Dat is ook een veel voorkomende oorzaak van vocht op de binnenmuren. Andere maatregelen om de gevolgend van deze oorzaak te beperken zijn: de binnentemperatuur van de muren verhogen, door ze te isoleren, voorzetramen plaatsen, vloer isoleren, valspecie uit de spouw verwijderen, kasten niet tegen de muur, maar er iets voor zetten, zodat er achter de kast ook geventileerd wordt, wat meer stoken. Dat laatste kost weer meer energie, beter is het dus om eerst andere maatregelen te treffen!