Komende week verblijft het onderzoeksteam van NieuwLandschap in het kader van Krotofkans een week in Axel om vanuit daar onderzoek te doen naar de veranderingen die plaatsvinden in het landelijk gebied van Zeeuws-Vlaanderen. Van het onderzoeksteam zullen Miranda Reitsma van Reitsma Stedebouw, Laura de Bonth, Dirk Verhagen en Simone Waaijer van stedebouwkundig bureau Urban Synergy verschillende boerenbedrijven, instellingen en Provincie Zeeland bezoeken om de vraag te stellen wat men bindt aan de regio Zeeuws-Vlaanderen, hoe men de agrarische regio ziet veranderen, het effect hiervan op de vitaliteit van de regio en hoe men tegen de toekomst aankijkt. Het team probeert op deze manier meer inzicht te krijgen in de veranderingen betreft schaalvergroting en verbreding, bedrijfsbeëindigingen en innovatie in de agrarische sector.

Voor de gesprekken hebben we een kaart samengesteld met projecten en ideeën voor de regio. De vraag die we iedereen stellen is welke projecten voor hen prioriteit hebben, maar ook in hoeverre de projecten een bijdrage leveren aan het aantrekken en vasthouden van de beroepsbevolking, natuur en landschapsontwikkeling en vraaggestuurd kwalitatief wonen.

In deze week brengen we o.a. een bezoek aan boerenbedrijven Frank Kuijpers, boer in Ossenisse en actief bij ZLTO, Alois de Deckere, heeft een boerenbedrijf en verbouwd aardappels en Henk van Damme, actief met het project de Zilte Hof. Daarnaast gaan we het gesprek aan met Bianca de Vlieger van Dienst Landelijk Gebied en met Mathieu van Woerkom, Patrick Broekhuis en Henk Nijssen van de Provincie Zeeland.

De resultaten van deze gesprekken zullen tijdens ons verblijf op de blog van krotofkans worden geplaatst. In het onderzoek van NieuwLandschap wordt onderzoek gedaan naar 3 verschillende regio’s, de kop van Noord-Holland, Waterpoort en Zeeuws-Vlaanderen. Resultaten uit het onderzoek in de andere regio’s is te vinden op www.nieuwlandschap.nl. Het team verbleef daarnaast eerder in Zeeuws-Vlaanderen in het kader van krotofkans. De resultaten van het verblijf in Oostburg, Sas van Gent de interviews met ondernemers en bewoners uit deze omgeving is te vinden op deze blog.