Dow staat als bedrijf op de immigratiebeurs, maar tot nu toe tonen voornamelijk pensionados interesse om zich te vestigen in Zeeuws-Vlaanderen. Dow Chemical is de grootste werkgever uit de regio en is vooral op zoek naar jongen mensen en gezinnen die zich in de regio willen vestigen om zo werknemers voor Dow naar de regio te trekken. Zelf proberen ze hierin te voorzien door een dual career aan te bieden. Sinds een aantal jaar is er ook een service centre op het terrein van Dow Terneuzen waar de inkoop, verkoop en boekhouding wordt geregeld van alle vestigingen in Europa. Zo is er voor beiden partners die naar de regio willen komen werk.

Oriëntatie op België
Kanaalzone is een voorbeeld waar de samenwerking met België goed verloopt. Bedrijven langs de kanaalzone werken onderling samen en kijken over de grens voor werkgelegenheid en onderhouden goede contacten met de Belgen. In het verleden was er al veel samenwerking met België vanwege een uitgebreide informele economische uitwisseling. Strengere regelgeving heeft dit bemoeilijkt. Daarnaast is het schoolsysteem in België niet goed afgestemd op de Nederlandse. Belgische diploma’s sluiten niet goed aan op wat gevraagd is in Nederland bedrijven en andersom. Sollicitatieprocedures in België wijken enigszins af van de Nederlandse. Grofweg zijn diploma’s van minder groot belang en leidden Belgische werkgevers toekomstige werknemers op, in Nederland is het hebben van de geschikte papieren en gevraagde diploma’s belangrijker dan in België. De samenwerking tussen bedrijven en overleg met Belgische bedrijven en onderwijsinstellingen is en wordt steeds meer belangrijk voor de ontwikkeling van Zeeuws-Vlaanderen.

Dalend ‘banktoerisme’ stijgende vestiging van Belgen
De regio is langzaam aan het veranderen, met name in de kleine kernen treedt krimp en vergrijzing op. Axel werd vroeger druk bezocht voor de ‘goedkope’ boodschappen, nu is het er een heel stuk rustiger en trekken bewoners weg. Sluis was al voor 1900 een druk bezochte plaats. Vroeger kwamen de Belgen vanwege het gunstige bankstelsel naar Nederland en deden daar meteen de boodschappen of een drankje. Sinds de aanpassing in de Nederlandse wetgeving komen deze banktoeristen niet meer.

Gelukkig zijn er ook wijzigingen van de regels die voor Zeeuws-Vlaanderen positief uitvallen. Sinds dat de woningverordening is losgelaten in het westen van Zeeuws-Vlaanderen, is het voor Belgen goedkoper geworden om zich hier te vestigen. Voor de Zeeuws-Vlaamse kustzone liggen er kansen door de bouwdrift aan de Belgische kust en daardoor stijgende grondprijzen.

Investeren in de regio
Dow is een groot en innovatief bedrijf. Intern goed georganiseerd, werkt nauw samen met andere bedrijven langs de Kanaalzone en investeert in de sociale samenhang in de omgeving door het ondersteunen van lokale activiteiten. Zo wordt er per jaar een ton beschikbaar gesteld om te investeren in verenigingen en organisaties met innovatieve ideeën of activiteiten. De stagiaires van Dow worden gehuisvest in het centrum van Terneuzen waar ze onderdeel uit maken van het stedelijk leven.

De grootte van het bedrijf wordt soms ook als bedreiging gezien, doordat men bang is dat deze partij teveel macht in handen krijgt. Hierdoor wordt sommige samenwerking tegengehouden. Er ligt een kans om grote bedrijven als Dow, met veel kennis, kunde en financiële middelen, in de toekomst nog intensiever te laten samenwerken met de regio. De visies en projecten voor de Kanaalzone zijn zover wij nu hebben gehoord  sterk economische gericht; te weinig sociaal/cultureel. De vestigingscondities voor de economische ontwikkeling – wonen, voorzieningen – blijven daarmee misschien onderbelicht. Kan een manier van organiseren zoals bijvoorbeeld DOW doet door het aanbieden van duaal career mogelijkheden, het betrekken van onderwijs en investeren in maatschappelijke voorzieningen een uitkomst bieden?