Jasper de cleaner

gescheiden afval stromen

Bestaat afval???

Michael Braungart ( Cradle to Cradle ) gaat er van uit dat: alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product , nuttig kunnen worden ingezet in een ander of opnieuw in het zelfde product.
Om deze theorie te staven zal ik de komende tijd een aantal afval stromen volgen. Vanaf de inzameling  en scheiding tot eventueel hergebruik als grondstof voor nieuwe materialen, of hergebruik.

Enige tijd geleden heb ik een bezoek gebracht aan Wielemaker die onder andere afval inzamelen.  Wielemaker valt op door niet alleen zoveel mogelijk het afval gescheiden  op te halen, maar ook door hun bedrijfsfilosofie van duurzaam handelen en het aangaan van duurzame relaties met hun klanten. De chauffeurs houden onderling zelfs een competitie zuinig rijden.
De bouwafval stroom is een wezenlijk onderdeel  van onze totale afvalstroom. Hier valt dus nog behoorlijk wat winst te behalen. De procenten gescheiden mono–stromen zoals papier/karton, groenafval, gips, glas, hout A en B kwaliteit, metaal is ongeveer 30% van het totaal.
De bouwafval stromen die ik ga volgen zij oa hout , puin ,glas, gips etc.

Binnenkort meer over deze Track and trace van afval.

Jan Kaan