Author Archive
Het verdwijnen van de voetbalclub. Oorzaak of gevolg van krimp?

Het verdwijnen van de voetbalclub. Oorzaak of gevolg van krimp?

De overheid doet er goed aan bewoners (mee) te laten beslissen als voorzieningen in het dorp verdwijnen. Door bewoners mee te nemen in het besluitproces snappen zij de beslissingen beter en worden keuzes eerder geaccepteerd. Als de overheid zelf beslist, kunnen bewoners het gevoel krijgen dat de overheid de krimp stuurt. In een aantal rapporten...
Basisscholen de spil in het dorpsleven

Basisscholen de spil in het dorpsleven

Uit onze gesprekken met bewoners en organisaties ontstaat het beeld dat basisscholen een spil zijn in het dorpsleven in Zeeuws Vlaanderen. Ze worden bij veel activiteiten betrokken en zodoende ‘verbinden’ ze mensen. Ook van uit de literatuur blijkt dat scholen een belangrijke functie in buurten hebben; ze zorgen er voor dat de ouders met kinderen elkaar vaak en vluchtig tegen...