Voor de Witte Wijk in Sas van Gent wordt niet gedacht aan een grondige renovatie zoals bij de Vredestraat. Wel is het de bedoeling huizen te slopen, waarna er vervangende nieuwbouw voor in de plaats komt in de vorm van vrije kavels, meldt de PZC op 16 januari 2010. En: Op initiatief van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is een herstructureringsplan voor de wijk (Julianastraat en omgeving) in voorbereiding. Daarbij wordt aangesloten bij het Renaissanceproject Sas van Gent.

Dat was het plan. Een deel van de woningen in de Witte Wijk (duplexwoningen) is gesloopt. Ons HUIS aan de Alexanderstraat 2 is een twee onder 1 kap woning. Ons HUIS staat al een tijdje leeg. Wachtend op de plannen. De buurvrouw woont er nog. Ze woont er al 53 jaar. De grens met België is nog geen honderd meter lopen.

Vanaf 28 november woont KROTofKANS in Sas van Gent. Volop genietend van de ruimte om hen heen (en de grote tuin van het HUIS zelf) gaan opnieuw diverse bewoners ervaren hoe het is om in Zeeuws-Vlaanderen te wonen en werken. En ze gaan ideeën opdoen en plannen maken. Immers de situatie is volledig anders dan in januari 2010. Recessie en andere verwachtingen. Waar is behoefte aan in de Witte Wijk? En wat brengt de toekomst?

Eerste bewoner

Anne Seghers is de eerste bewoner van het HUIS in Sas van Gent. Anne Seghers ontwerpt, onderzoekt en schrijft. Anne Seghers heeft een grote fascinatie voor de vergeten plekken in de stad en de verborgen krachten die daar spelen.
De van oorsprong Zeeuws-Vlaamse en nu in Utrecht wonende Anne Seghers is in 2007 afgestudeerd aan de TU Eindhoven, afstudeerrichting Urban Design and Planning. Met haar afstudeerproject over stedelijke porositeit in de 19e eeuwse gordel van Antwerpen won ze de tweede prijs bij de Archiprix 2008. Daarnaast eindigde ze met dit project op de vijfde plaats bij de prijs StedenbouwNU in 2010.

Gedurende haar verblijf in de gemeente Sas van Gent, nodigt Anne enkele gasten uit om te experimenteren met nieuwe tactieken voor krimp. Met deze gevarieerde groep specialisten is het de bedoeling om een goede analyse van het gebied te maken. Deze analyse ziet Anne als een tweeledig proces. Enerzijds vanuit het veld zelf, op basis van gesprekken, wandelingen, foto’s en verhalen, anderzijds van ‘bovenaf’, op basis van kaartmateriaal, historische gegevens en morfologische verkenningen. Met een samensmelting van deze analysemethoden wordt vervolgens gekeken hoe je een scenario in gang kunt zetten dat een nieuw toekomstperspectief opent. Zo’n scenario is geen vastomlijnd plan met strikte eindresultaten, maar veel meer een visie op hoe bepaalde gunstige voorwaarden gecreëerd kunnen worden, waardoor dit scenario ‘vanzelf’ (niet door externen geregisseerd) tot stand kan komen.

Anne Seghers zal van 28 november tot 11 december in het huis verblijven.