Nog even terug naar gisteren, woensdag 18 maart. In de workshop Køge Marina werd het plan voor de jachthaven en de eventuele uitbreiding besproken. De gemeente Køge kwam aan het woord en ook een enthousiaste club met inwoners die grote plannen hadden. De projectdeelnemers, waaronder Bram Deurloo en Kathrin Ginsberg, concludeerden dat verder investeren in de eventuele uitbreiding van de jachthaven niet verstandig is. Dit sloot aan bij de mening van vele aanwezigen. De jachthaven ligt te ver van het centrum van de stad. Eigenlijk zou je de jachthaven richting het centrum moeten brengen. Dat is alleen niet reëel, daarvoor is er al teveel geïnvesteerd. Nu investeren in de jachthaven zorgt voor een concurrerende positie met het centrum van de stad. Ja, en dat is niet wenselijk.

In het Noordwesten van Køge wordt een Campus gebouwd; Een business school en technisch onderwijs. Vlakbij wordt een universiteitshospitaal gerealiseerd. Gek genoeg is dit ziekenhuis niet aan een universiteit verbonden(?). In 2018 openen ze in de buurt een groot station waar een nieuwe hogesnelheidslijn langskomt op weg naar Duitsland. De deelnemers, waaronder Huig Bode en Marleen van Kopppen, geven terug dat het station niet echt op een logische plaats ligt. De vraag is hoe Køge de campus meer levendig kan maken. Nu sluiten de deuren om 16.00 uur. Veel lokalen en werkruimte, maar ook sportfaciliteiten, staan dan leeg. De deelnemers adviseren om niet te gaan concurreren met het centrum van de stad, maar samen te werken. Dit mogelijk te maken door goede fietsverbindingen en openbaar vervoer. Door de nieuwe treinverbinding ligt Kopenhagen op slechts 14 minuten. Zorg voor aantrekkelijke alternatieven zodat men niet naar Kopenhagen gaat, maar naar Køge komt of in Køge blijft. Stimuleer gebruik van de sportfaciliteiten en de werkruimtes die er zijn. De grote parkeerplaats die is gepland lijkt/is overbodig gezien het station dat in de nabijheid wordt gerealiseerd. We hopen dat de gemeente Køge wat aan onze adviezen heeft.

Nu, donderdag 19 maart, zijn we in Tapperiet een locatie op het industriegebied van Køge. Hier start de openbare conferentie Absolutely Urban. Sprekers behandelen het onderwerp stedelijkheid, verstedelijking en de toekomst van steden. Nu de internationaal bekende Deense architect Jan Gehl ‘People oriented city planning as strategy’. Het gaat om ruimte voor de mensen, voor het leven. Niet andersom, leven voor de stad. Hij bespreekt de levendige, leefbare stad, de duurzame en de gezonde stad. In de bestaande steden wordt hard gewerkt aan de leefbaarheid en de levendigheid. Jan Gehl concludeert dat deze steden het hebben begrepen. Maar …. we zijn nog steeds niet in staat om nieuwe steden en wijken te bouwen, terwijl er zoveel goede voorbeelden zijn….

Absolutely Urban

Kunstenaar Kenneth Balfelt verteld over de interactieve aanpak van het Folkets Park. Een park met bendes waar in 2012 een toerist is aangevallen. De insteek van de gemeente was om 3 1/2 miljoen kronen te investeren in de veiligheid. Gelukkig realiseerden ze dat architectuur niet de oplossing was. Toen Kennet werd ingeschakeld, startte hij met interviews met omwonenden en gebruikers. Hij vroeg ze naar hun ervaringen en hun behoeften, bewust niet naar wat ze wilden. Zo zei hij: je krijgt anders alleen maar ideeën voor een paar wipkippen en een schommel. Start bij de lokale kennis, draag deze over aan professionals die hiervan een plan maken. In zijn ervaring leidt dit tot goede resultaten.

De dagvoorzitter maakt naar aanleiding van deze presentatie een interessante opmerking. In een nieuw woongebied wil je ‘urban explorers’. Mensen die niet alleen een huis kopen, maar mensen die ook in de komende 5-10 jaar in het bouwen van een gemeenschap willen investeren!!!

Saskia Sassen van Columbia University in New York schetst een somber beeld. Ja, zegt ze, 50% van de wereldbevolking woont in de steden, dat weten we nu wel. Waar komt dat door? Zij schetst een ontwikkeling dat dit komt door het opkopen van land. Wat eerst publiek was is nu privaat. Mensen worden als het ware verjaagd van hun land. Het is dus geen autonome ontwikkeling, maar een gevolg van het grote geld…..

Daarna horen we nog Peter Bishop uit Londen, Robert Brandes Gratz uit New Orleans, Axel Timm uit Berlijn en Jes Møller uit Køge. Ieder met hun eigen verhaal over verstedelijking, de aanpak van steden en de toekomst. Al met al een lange zit, maar wel een interessante. We moeten maar eens goed nadenken hoe we deze input kunnen vertalen naar Zierikzee…

Morgen alweer de laatste dag van deze EUPLETT editie. Dan ook mijn laatste blog. Goddag, Marlys

p.s. De zeemeermin in Kopenhagen heeft er een broertje bij. Gezien in KøS!

Broerte van de zeemeermin