Vanochtend gearriveerd in ons nieuwe onderkomen voor de komende week, in het Land van Axel. De directe omgeving van ons verblijf aan de Margrietstraat spreekt wat minder tot de verbeelding dan de naam van deze streek, maar op twee minuten fietsen rijd je zo de polder in. Axel is een compacte woonkern net buiten de Kanaalzone, omgeven door polders, kreken en bos. Het aantal inwoners bedraagt ongeveer 7900 maar dat aantal loopt langzaam terug.

Stil is het hier in tegenstelling tot sommige andere Krot-of-Kanslocaties niet. Vooral ’s middags, als de scholen uit zijn, komt er leven in de brouwerij. Ook het predicaat ‘Krot’ lijkt niet van toepassing op ons verblijf. Een beetje klein, gehorig en gedateerd naar huidige maatstaven, hier en daar wat achterstallig in onderhoud, maar wel degelijk en kansrijk. Dat hier een energievraagstuk ligt en dat daardoor verkrotting in de toekomst niet ondenkbaar is, lijkt evident.

Samen met Herwig Minnen mag ik de komende week nadenken over verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, want dat is waar deze editie van Krot of Kans over gaat. Op het eerste gezicht geen moeilijke opgave want over dat onderwerp is al veel nagedacht en er zijn in den lande al meerdere proefprojecten afgerond. In navolging daarvan hebben inmiddels een aantal (middel)grote bouwers hun renovatieconcepten op de plank liggen. Klaar om uitgerold te worden over de zestiger- en zeventigerjaren-wijken in Nederland. Wat de Nederlandse corporaties nog weerhoudt? Het economisch klimaat? De onzekerheid in de wetgeving die van invloed is op het beleid van de corporaties? De grote ‘onrendabele top’ die duurzaam renoveren met zich meebrengt?

De zaak wordt pas echt complex als je gehele woningbestand in een gebied staat wat deel uitmaakt van een krimpregio. Een regio waarin het woningaanbod op termijn niet meer strookt met de vraag, zowel wat betreft aantal als typologie. De casus lijkt daarom eerder economisch en sociaal maatschappelijk van aard te zijn dan een technisch vraagstuk.

Het wordt hoe dan ook een boeiende week.

Architecten Alliantie, Martijn Jansen