Bekijk deeltijdwonen in breder perspectief !

Bureau Casteller verkent in haar logeerweek in Krot of Kans de kansen van deeltijdwonen voor krimpregio’s zoals Zeeuws Vlaanderen (>>). Maar wat is deeltijdwonen precies?

 

Niet te vinden in Groene Boekje
Het woord deeltijdwonen wordt beleidsmatig vaak gebruikt, maar komt niet voor in het Groene Boekje.  In beleidsstukken van de SER, de provincie Zeeland en de gemeente Sluis is deeltijdwonen synoniem met het bezitten van 2 huizen waarin afwisselend wordt gewoond.

 

Vallen huurwoningen onder deeltijdwonen?
Mijn broer Wim past echter niet in deze beleidsdefinitie van deeltijdwonen. Hij woont met zijn vriendin in een idyllische woonboerderij in het Groningse plaatste Dieperveen. Hij werkt bij Alterra in Wageningen en logeert enkele dagen in de week bij een collega  uit Wageningen.  Is Wim geen deeltijdbewoner? Ik denk het wel en ik denk ook dat mensen zoals hij interessant zijn voor beleidsmakers. De focus zou minder bij het bezit moet liggen, maar meer bij het wonen zelf. Deze bredere benadering verklaart ook de interesse van woningbouwcorporatie Woongoed uit Zeeuws Vlaanderen in de brainstormsessie van 12 oktober.

 

Is deeltijdwonen woninggebonden?
Nu ik mijn broer onder de scope van deeltijdwonen heb gebracht, worstel ik nog met mijn de woonsituatie van mijn zwager Maarten. Hij woont met zijn vrouw in Braga, Portugal.  Zijn broodheer is de Universiteit van Maastricht, waar hij regelmatig vertoeft om colleges te geven. Hij heeft in Maastricht echter geen vaste verblijfplaats. Is Maarten daarmee geen deeltijdbewoner?  Wellicht is het verstandig deeltijdwonen nog breder te interpreteren en te koppelen aan  het wonen in twee verschillende plaatsen.
Niet alleen Maarten is daarmee een deeltijdbewoner, maar ook mijn collega-adviseur Harry die samen met zijn vrouw enkele maanden per jaar in Alaska vertoeft. In bijgaande film kunt u nader kennismaken met hun verblijf in Alaska (zie: http://www.alaskawoodhouse.com/?page_id=87).

 

Is deeltijdwonen beperkt tot twee plaatsen?
De luiken gaan steeds meer open, maar mijn vriend Simon past nog steeds niet binnen het begrip deeltijdwonen. Samen met zijn vriendin reist hij diverse malen per jaar gedurende langere tijd naar het buitenland. Simon werkt met alle geneugten van Het Nieuwe Werken gewoon door. Ben je alleen een deeltijdbewoner als je pendelt tussen twee vaste punten of ben je ook deeltijdbewoner als je een vaste stek combineert met flexibele andere stekken? Ik kies voor het laatste.

 

Deeltijdwonen vanuit privéomstandigheden
Naast de focus op koopwoningen zijn beleidsmakers ook sterk gericht op de motieven recreatie en woon-werk voor deeltijdwonen. Als je als zoekterm bij Google deeltijdwonen invoert, dan levert dat echter veel zorg gerelateerde treffers op. Hierbij valt te denken aan gehandicapte kinderen die een deel van de week in een instelling wonen en een deel van de week thuis bij hun ouders.
Als ik wat exploreer op de invalshoek privéomstandigheden dan komen ook kinderen van gescheiden ouders in beeld die tussen twee huizen pendelen. Ook geliefden met een LAT-relatie komen in beeld. En wat te denken van iemand met een burn-out die tijdelijk rust zoekt in een andere omgeving.
Persoonlijk denk ik dat privéomstandigheden van mensen veel kansen bieden voor gericht beleid rond deeltijdwonen.

 

Brainstorm
Woensdag 12 oktober vindt een brainstorm plaats naar de kansen van deeltijdwonen voor Zeeland. Het exploreren van kansen vraag om een out of the box benadering. Die benadering begint met een breed perspectief op deeltijdwonen.  Heb je nog zin om mee te brainstormen, meld je dan aan bij ozinga@casteller.nl.

 

Harrie Ozinga

 

Harrie vertelt in een interview met Remco van Schellen over de brainstorm over Deeltijd wonen van vandaag: